KURA brukes av alle typer omsorgsboliger

KURA brukes av sykehjem, eldrehjem, bofellesskap innen barnevernet, voksenpsykiatrien, hjemmesykepleien, og andre steder der mennesker er tilknyttet en omsorgstjeneste eller omsorgshjem.

KURA hjelper ansatte å ha kontroll på beboere/brukere/hjemmeboende og mennesker som er tilknyttet en omsorgstjeneste og deres pårørende.

Ett selvfølgelig hjelpemiddel for alle med omsorgsansvar.

Handleliste for hjemmesykepleien

Bruk KURAs Handleliste-tjeneste til å lage handlelister som ansatte/pårørende kan ha som grunnlag for å handle det som trengs til hjemmeboende.

Gå inn på Handleliste > Ny liste > Velg beboer og skriv hva som skal handles
Om du velger «Pårørende kan huke av/kvittere» vil pårørende kunne kvittere på de varene som er handlet og levert, og hjemmesykepleien vil få oversikt over hva som er handlet.

Slik vil dere alltid ha kontroll på at hjemmeboende har det som trengs.

Dette er til stor hjelp for spesielt hjemmesykepleien.

Vil dere prøve KURA gratis, ta kontakt med oss på kura.no

Bildedeling

De ansatte kan legge ut bilder for beboere og pårørende. Bilder kan legges ut på to måter.

Felles bilder

Ønsker du som ansatt å legge ut bilder for flere beboere om gangen, kan dette gjøres inne på Tidslinje. Når du lager nytt innlegg, velger du avdeling(er) og/eller interesse(r), og deretter justerer hvilke beboere skal få bildet ved å trykke på Beboere og velge.

Fortsett å lese Bildedeling

Digitalisering på sykehjem

KURA er med og setter standarden for digitaliseringen som nå skjer på sykehjem rundt om i landet.

Vi gjør det enkelt å komme igang og forenkler arbeidet for ansatte i forhold til kommunikasjon med pårørende og kommunikasjon internt.

Vi holder onlinekurser for alle ansatte, som derfor enkelt blir opplært uten at det tar masse tid og energi. Vi holdt nylig ett onlinekurs for ett trettitall sykehjem, og tilbakemeldingene var udelt positiv.

Inkluderer alle

Alle deler av sykehjemmet er inkludert, ansatte både på hjemmet og hjemmepleien, frivillige, beboere og pårørende.

Trenger du en digital kommunikasjonsløsning skreddersydd for omsorgstjenester?

Kura skal ikke erstatte kommunikasjon mellom mennesker – Kura skal forsterke den. Gjennom muligheten for 2-veis kommunikasjon mellom ansatte og pårørende, vil Kura ikke bare forenkle informasjonsflyten i hverdagen, men også gi pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine nærmeste. Og på samme måte kan pårørende dele mer av sin hverdag med sine nærmeste.

Mange eldrehjem og omsorgshjem har et stort behov for å kommunisere med pårørende på en mer effektiv måte, særlig nå i denne perioden. Digital kommunikasjon blir stadig mer viktig i dagens samfunn. Men samtidig kan det virke tidkrevende i en travel hverdag å implementere et helt nytt, digitalt kommunikasjonssystem som alle ansatte og pårørende skal lære å bruke.

Det har vi full forståelse for. Derfor er Kura et system som er enkelt å sette opp og lære seg, og som er lekende lett å bruke. Vi hjelper dere i gang – ta gjerne kontakt.