Trenger du en digital kommunikasjonsløsning skreddersydd for omsorgstjenester?

Kura skal ikke erstatte kommunikasjon mellom mennesker – Kura skal forsterke den. Gjennom muligheten for 2-veis kommunikasjon mellom ansatte og pårørende, vil Kura ikke bare forenkle informasjonsflyten i hverdagen, men også gi pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine nærmeste. Og på samme måte kan pårørende dele mer av sin hverdag med sine nærmeste.

Mange eldrehjem og omsorgshjem har et stort behov for å kommunisere med pårørende på en mer effektiv måte, særlig nå i denne perioden. Digital kommunikasjon blir stadig mer viktig i dagens samfunn. Men samtidig kan det virke tidkrevende i en travel hverdag å implementere et helt nytt, digitalt kommunikasjonssystem som alle ansatte og pårørende skal lære å bruke.

Det har vi full forståelse for. Derfor er Kura et system som er enkelt å sette opp og lære seg, og som er lekende lett å bruke. Vi hjelper dere i gang – ta gjerne kontakt.