KURA brukes av alle typer omsorgsboliger

KURA brukes av sykehjem, eldrehjem, bofellesskap innen barnevernet, voksenpsykiatrien, hjemmesykepleien, og andre steder der mennesker er tilknyttet en omsorgstjeneste eller omsorgshjem.

KURA hjelper ansatte å ha kontroll på beboere/brukere/hjemmeboende og mennesker som er tilknyttet en omsorgstjeneste og deres pårørende.

Ett selvfølgelig hjelpemiddel for alle med omsorgsansvar.