Digitalisering på sykehjem

KURA er med og setter standarden for digitaliseringen som nå skjer på sykehjem rundt om i landet.

Vi gjør det enkelt å komme igang og forenkler arbeidet for ansatte i forhold til kommunikasjon med pårørende og kommunikasjon internt.

Vi holder onlinekurser for alle ansatte, som derfor enkelt blir opplært uten at det tar masse tid og energi. Vi holdt nylig ett onlinekurs for ett trettitall sykehjem, og tilbakemeldingene var udelt positiv.

Inkluderer alle

Alle deler av sykehjemmet er inkludert, ansatte både på hjemmet og hjemmepleien, frivillige, beboere og pårørende.

Trenger du en digital kommunikasjonsløsning skreddersydd for omsorgstjenester?

Kura skal ikke erstatte kommunikasjon mellom mennesker – Kura skal forsterke den. Gjennom muligheten for 2-veis kommunikasjon mellom ansatte og pårørende, vil Kura ikke bare forenkle informasjonsflyten i hverdagen, men også gi pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine nærmeste. Og på samme måte kan pårørende dele mer av sin hverdag med sine nærmeste.

Mange eldrehjem og omsorgshjem har et stort behov for å kommunisere med pårørende på en mer effektiv måte, særlig nå i denne perioden. Digital kommunikasjon blir stadig mer viktig i dagens samfunn. Men samtidig kan det virke tidkrevende i en travel hverdag å implementere et helt nytt, digitalt kommunikasjonssystem som alle ansatte og pårørende skal lære å bruke.

Det har vi full forståelse for. Derfor er Kura et system som er enkelt å sette opp og lære seg, og som er lekende lett å bruke. Vi hjelper dere i gang – ta gjerne kontakt.

Slik kan Kura.no brukes under besøksforbudet

Når den fysiske kontakten uteblir, får Kura en enda viktigere rolle i kommunikasjonen mellom ansatte, pårørende og beboere. Det er alltid et behov for at den daglige kommunikasjonen og informasjonsflyten er smidig og lettvint, og at de ansatte får spare mest mulig tid til det daglige omsorgsarbeidet. Dette behovet blir i disse tider enda større.

Fortsett å lese Slik kan Kura.no brukes under besøksforbudet