SMS-kommunikasjon via Kura

SMS til enkelte beboere/pårørende

Som ansatt kan du sende SMS via Kura på en enkel og effektiv måte. Går du inn på Hjem, og så velger en beboer, kan du bla. sende SMS til beboeren og vedkommendes pårørende. Det er mulig å tillate svar, vise SMS-en også på beboerens tidslinje og oversette SMS-en før den sendes.

Eventuelle svar vises inne på SMS -> Innboks.

SMS til flere beboere/ansatte/pårørende om gangen

Inne på menyvalget SMS -> Ny SMS, velger du først en eller flere avdelinger og/eller en eller flere interesser. Deretter kan du justere valget ved å trykke på ansatte, beboere, frivillige og/eller pårørende.

Her er det også mulig å tillatte svar, samt oversette SMS-en til et annet språk.

Må ringes

Inne på Administrasjon -> Beboere -> den enkelte beboeren (Rediger) er det mulig å markere at beboeren må ringes. Hvis man forsøker å velge en beboer som må ringes som SMS-mottaker inne på Ny SMS, vil det komme opp informasjon om dette.