KURA används på alla typ av vård-och omsorgshem


KURA används på äldreboenden, LSS-boenden, vuxenpsykiatrien, hemtjänst och där människor är anknuten ett omsorgshem eller socialtjänst.

KURA hjälper anställda att ha kontroll på boende/brukere/hemmaboende och människor anknuten en vård-och omsorgsinstans och deras anhöriga.

Ett självklart hjälpmedel för alla med omsorgsansvar.