Digitalisering på sykehjem

KURA er med og setter standarden for digitaliseringen som nå skjer på sykehjem rundt om i landet.

Vi gjør det enkelt å komme igang og forenkler arbeidet for ansatte i forhold til kommunikasjon med pårørende og kommunikasjon internt.

Vi holder onlinekurser for alle ansatte, som derfor enkelt blir opplært uten at det tar masse tid og energi. Vi holdt nylig ett onlinekurs for ett trettitall sykehjem, og tilbakemeldingene var udelt positiv.

Inkluderer alle

Alle deler av sykehjemmet er inkludert, ansatte både på hjemmet og hjemmepleien, frivillige, beboere og pårørende.

Trenger du en digital kommunikasjonsløsning skreddersydd for omsorgstjenester?

Kura skal ikke erstatte kommunikasjon mellom mennesker – Kura skal forsterke den. Gjennom muligheten for 2-veis kommunikasjon mellom ansatte og pårørende, vil Kura ikke bare forenkle informasjonsflyten i hverdagen, men også gi pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine nærmeste. Og på samme måte kan pårørende dele mer av sin hverdag med sine nærmeste.

Mange eldrehjem og omsorgshjem har et stort behov for å kommunisere med pårørende på en mer effektiv måte, særlig nå i denne perioden. Digital kommunikasjon blir stadig mer viktig i dagens samfunn. Men samtidig kan det virke tidkrevende i en travel hverdag å implementere et helt nytt, digitalt kommunikasjonssystem som alle ansatte og pårørende skal lære å bruke.

Det har vi full forståelse for. Derfor er Kura et system som er enkelt å sette opp og lære seg, og som er lekende lett å bruke. Vi hjelper dere i gang – ta gjerne kontakt.

Slik kan Kura.no brukes under besøksforbudet

Når den fysiske kontakten uteblir, får Kura en enda viktigere rolle i kommunikasjonen mellom ansatte, pårørende og beboere. Det er alltid et behov for at den daglige kommunikasjonen og informasjonsflyten er smidig og lettvint, og at de ansatte får spare mest mulig tid til det daglige omsorgsarbeidet. Dette behovet blir i disse tider enda større.

Fortsett å lese Slik kan Kura.no brukes under besøksforbudet

Frivilligheten koordineres via Kura

Funksjonalitetene i Kura utvikles og forbedres stadig gjennom mange flotte tilbakemeldinger og innspill vi får fra våre brukere. Nylig lanserte vi noen spennende oppdateringer.

Frivilligheten står sterkt ved veldig mange sykehjem og omsorgsboliger landet rundt. Sammen med de frivillige, organiseres det stadig aktiviteter hvor de er involvert i både planlegging og gjennomføring av aktiviteter for beboerne. Gjennom tett samarbeid med flere sykehjem, har vi lansert en svært enkel og effektiv løsning for felles planlegging av aktiviteter for sykehjemmet og de frivillige som er tilknyttet sykehjemmet. Løsningen forenkler informasjonsflyten gjennom å samle kommunikasjonen på et sted, og gir frivillighetskoordinator eller aktivitetsansvarlig et svært oversiktlig verktøy for koordinering av aktiviteter.

En annen spennende oppdatering, er muligheten for å kunne administrere påmeldinger for både ansatte og pårørende for hver enkelt aktivitet en planlegger og informerer om via Kura. På den måten har en oversikt over hvem som blir deltakende på hver enkelt aktivitet.

Over 700 brukere kommuniserer daglig

Siden oppstart av Kura sensommeren 2016 har vi hatt en formidabel vekst på antall brukere. Med et nettbrett og superenkel funksjonalitet har vi allerede forenklet og forsterket dialogen ved mange sykehjem.

Med Kura kommuniserer ansatte og pårørende langt enklere med hverandre i hverdagen, gjennom meldinger og bilder. En aktivitetskalender gir pårørende oversikt over planlagte aktiviteter.
Kura gir pårørende mer helhetlig innsikt i hverdagen, og de ansatte frigjør mer tid til beboerne.

Kura på nettbrett

  • Meldinger – Kommuniser raskere og enklere med pårørende, og frigjør tid
  • Bildedeling – Del hverdagsøyeblikkene mellom beboer og de nærmeste
  • Aktivitetskalender – planlegg aktiviteter sammen med pårørende
  • Fildeling – Del felles informasjon og invitasjoner langt enklere
  • Hovedoversikt med siste nytt for hver enkelt beboer