Digitalisering på sykehjem

KURA er med og setter standarden for digitaliseringen som nå skjer på sykehjem rundt om i landet.

Vi gjør det enkelt å komme igang og forenkler arbeidet for ansatte i forhold til kommunikasjon med pårørende og kommunikasjon internt.

Vi holder onlinekurser for alle ansatte, som derfor enkelt blir opplært uten at det tar masse tid og energi. Vi holdt nylig ett onlinekurs for ett trettitall sykehjem, og tilbakemeldingene var udelt positiv.

Inkluderer alle

Alle deler av sykehjemmet er inkludert, ansatte både på hjemmet og hjemmepleien, frivillige, beboere og pårørende.