KURA på svenska!

Nu finns KURA på svenska.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er KUREA-SVENSK-BLOGG.jpg

För alla olika vård och omsorgsboenden, äldreboenden, hemtjänst, missbruk & psykiatri, finns nu en viktig kommunikationsplattform för anställda att kunna kommunicera både internt och ut mot anhöriga.

Med tjänster som aktivitetskalender, delning av bilder och händelser, videomöten, inköpslistor, skicka/ta emot sms-och epost görs vardagen enklare för anställda och anhöriga får en bättre inblick i sina nära och käras vardag.

Man kan också inkludera volontärer i systemet, så kommunikationen med dem också görs från samma plattform. På så sätt har ni alltid kontroll på att en volontär är med på aktiviteten.

Vem kan använda KURA?

Besök oss på KURA.no för att läsa mer eller få en gratis test.