KURA på svenska!

Nu finns KURA på svenska.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er KUREA-SVENSK-BLOGG.jpg

För alla olika omsorgsboliger, äldreboenden, hemtjänst, rus & psykiatri, finns nu en viktig kommunikationsplattform för anställde att kunde kommunicera båda internt och ut mot anhöriga.

Med tjänster som aktivitetskalender, delning av bilder och händelser, videomöten, inköpslistor, skicka/ta emot sms-och epost görs vardagen enklare för anställde och anhöriga får en bättre inblick i sina käras vardag.

Man kan också inkludera volontären i systemet, så kommunikationen med dom också görs från samma plattform. På så sätt har ni alltid kontroll på att en volontär är med på aktiviteten.

Vem kan använda KURA?

Besök oss på KURA.no för att lära mer eller få en gratis test.