Inkluder alle frivillige i hverdagskommunikasjonen

Har dere mange frivillige som skal kontaktes når en aktivitet skal organiseres?

Hos KURA.no kan sykehjemmet enkelt inkludere de frivillige i planleggingen av aktiviteter.

Registrer alle frivillige på kura.no

Gå inn på «Administrasjon»->»Frivillige» -> «Ny frivillig»

Når aktiviteten registreres på kura.no kan frivillige gå inn og registrere om de kan være med eller ikke.

Flik av på Frivillige når en aktivitet skapes, og de frivillige vil kunne melde seg på aktiviteten.

Slik vil ansatte på sykehjemmet alltid vite om det finnes frivillige til de aktiviteter som krever det.