Sikrer god dialog fra vugge til grav

Kura.no er en skreddersydd og helhetlig kommunikasjonsløsning.

Kura.no forenkler den daglige dialogen mellom de som trenger omsorg og deres pårørende, ansatte i kommunen, ildsjeler og frivillige.

Et effektivt verktøy

Nå er det barnebarna som følger med besteforeldrene, selv om nærpersonene oftest er voksne barn, svigerbarn, venner og til og med eks-svigerbarn. I Kura.no er informasjonen samlet på ett sted. Det handler om å dele opplevelser i tekst og bilder og ta del i de hverdagslige aktivitetene rundt beboeren, enten det gjelder omsorg innen sykehjem, dagsenter eller rus/psykiatri. Løsningen forenkler også dialogen i de såkalte moderne familier som inkluderer nåværende og tidligere ektefeller – og som ofte skaper kommunikasjonsutfordringer.

Kura.no gjør at ansatte i hjemmesykepleien effektivt kan orientere nærpersonene om for eksempel hva som trengs å handle inn, aktiviteter som er på beddingen i dagsenteret osv.

Vi vil fremheve spesielt samarbeidet med frivillighetstjenesten som viktig

Kura.no rommer et unikt interesseregister som viser hva de som trenger omsorg, er opptatt av. Det gjør at frivillighetssentralen i kommunen lett finner ut hvem som passer for utfluktene som planlegges. I tillegg kan nærpersoner legge inn hva de kan bidra med i omsorgen.

Videomøte

I tillegg kan beboere ha 1-til-1 møte med pårørende uansett hvor i verden de befinner seg. Med kura.no sin enkel å bruke og sikker videotjeneste er det enkelt å se sine kjære når som helst.