Registrering av beboeres interesser

For å gjøre det så enkelt og oversiktelig som mulig for ansatte, være seg faste ansatte eller vikarer, så kan man legge inn ett register der beboers interesser er registrert. Slik vil alle som til enhver tid har ansvar for beboer vite litt mer om hen.

Inne på Administrasjon -> Beboere -> den enkelte beboer fyller man ut beboers opplysninger, blant annet interesser, under Grupper og interesser. Interesser som det er mulig å velge fra her er de samme interessene omsorgstjenesten definerer inne på Administrasjon -> Register.

Når man så lager aktiviteter i Kalenderen, kan man velge en eller flere interesser som aktiviteten skal markeres med, slik at det senere blir lettere å finne aktiviteter i Kalenderen som er innenfor enkelte beboers interesseområder.

På denne måten får de ansatte bedre oversikt, både i forbindelse med den enkelte beboer og organisering av aktiviteter, mens beboerne får mulighet til å alltid være informert om og delta i de aktivitetene de mest er interessert i.