Frivilligheten koordineres via Kura

Funksjonalitetene i Kura utvikles og forbedres stadig gjennom mange flotte tilbakemeldinger og innspill vi får fra våre brukere. Nylig lanserte vi noen spennende oppdateringer.

Frivilligheten står sterkt ved veldig mange sykehjem og omsorgsboliger landet rundt. Sammen med de frivillige, organiseres det stadig aktiviteter hvor de er involvert i både planlegging og gjennomføring av aktiviteter for beboerne. Gjennom tett samarbeid med flere sykehjem, har vi lansert en svært enkel og effektiv løsning for felles planlegging av aktiviteter for sykehjemmet og de frivillige som er tilknyttet sykehjemmet. Løsningen forenkler informasjonsflyten gjennom å samle kommunikasjonen på et sted, og gir frivillighetskoordinator eller aktivitetsansvarlig et svært oversiktlig verktøy for koordinering av aktiviteter.

En annen spennende oppdatering, er muligheten for å kunne administrere påmeldinger for både ansatte og pårørende for hver enkelt aktivitet en planlegger og informerer om via Kura. På den måten har en oversikt over hvem som blir deltakende på hver enkelt aktivitet.

Over 700 brukere kommuniserer daglig

Siden oppstart av Kura sensommeren 2016 har vi hatt en formidabel vekst på antall brukere. Med et nettbrett og superenkel funksjonalitet har vi allerede forenklet og forsterket dialogen ved mange sykehjem.

Med Kura kommuniserer ansatte og pårørende langt enklere med hverandre i hverdagen, gjennom meldinger og bilder. En aktivitetskalender gir pårørende oversikt over planlagte aktiviteter.
Kura gir pårørende mer helhetlig innsikt i hverdagen, og de ansatte frigjør mer tid til beboerne.

Kura på nettbrett

  • Meldinger – Kommuniser raskere og enklere med pårørende, og frigjør tid
  • Bildedeling – Del hverdagsøyeblikkene mellom beboer og de nærmeste
  • Aktivitetskalender – planlegg aktiviteter sammen med pårørende
  • Fildeling – Del felles informasjon og invitasjoner langt enklere
  • Hovedoversikt med siste nytt for hver enkelt beboer

Eldreomsorgen digitaliseres

Flere helseforetak i Norge kommuniserer nå med pårørende gjennom den webbaserte tjenesten Kura. Det digitale hjelpemiddelet tar sikte på å forenkle kommunikasjon mellom ansatte og beboers nærmeste.

Med Kura samles beskjeder og annen informasjon på ett og samme sted.

Involverende kommunikasjon

– Ved å forsterke den hverdagslige dialogen, får de pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine nærmeste. Kura frigjør også mer tid til det viktigste, nemlig omsorgen, sier Roger Eriksen i Intutor Group AS som er gründerbedriften bak tjenesten.
Selskapet opplever stor suksess med tjenesten MyKid.no hvor barnehager deler informasjon med foresatte om dagliglivet til sine barn. I følge Eriksen så de et enda større behov i eldreomsorgen siden pårørende ofte ikke har muligheten til å involvere seg like hyppig.

roger-eriksen

– En gul lapp med dato og klokkeslett for en frisørtime blir fort glemt i en hektisk arbeidsdag. Dette skaper ofte unødvendig slitasje i forholdet mellom helseforetaket og pårørende, sier Eriksen og understreker at medisinsk info er utelatt.

Nøye utvalgte helseforetak

– Den ansatte som har tilbragt tid med beboeren på dagen er der ikke nødvendigvis når besøkstiden begynner på ettermiddagen. Mange pårørende føler derfor at de mister verdifull informasjon om hvordan sine kjære faktisk har det, sier Eriksen.

Fjellvoll Bo og Servicesenter i Østre Toten kommune er en av de nøye utvalgte helseforetakene som har vært med på å teste og utvikle Kura. De har brukt Kura i to måneder og både ansatte og pårørende er svært aktive brukere.

Mye enklere, og mer oversiktlig for alle involverte

– Vi ser spesielt at dialogen med de frivillige som er knyttet til avdelingene våre vil bli  mye enklere, og mer oversiktlig for alle involverte. Samtidig opplever vi også at pasienten er enda mer i fokus for pårørende og ansatte, sier leder for Fjellvoll, Lisa Skullerud.

En av hovederfaringene hun sitter igjen med er at nettbrett er et godt kommunikasjons- og avledningsverktøy i hverdagen. Siden Kura er en webportal fungerer den like godt på pc/mac, nettbrett og mobil.

-Pasientene kan se bilder og andre meldinger og får dermed et større innblikk i familiens hverdag, sier Skullerud.

Alle som er tilknyttet den aktuelle beboer får tilgang til informasjon om aktiviteter eller noe beboer trenger. For de ansatte vil dette ikke bare være tidsbesparende i forhold til å få informert pårørende, det vil også bidra til at de pårørende føler seg mer involvert i hverdagen.

– Vi ser også at Kura har svært stor verdi for familier som bor langt unna sine kjære, og ikke har anledning til ukentlige besøk, sier Eriksen.

Den gode samtalen

– Ved å ta det nødvendige skrittet inn i den digitale tidsalder viser ikke bare helseforetakene at de ønsker å fornye seg, men de sender også et signal om at de ønsker å imøtekomme pårørendes behov på en annen måte enn før, sier Eriksen som er takknemlig for den verdifulle innsikten testen ga dem.

Han opplevde i starten at noen var skeptiske til at dette kom til å erstatte kommunikasjon mellom mennesker, men tilbakemeldingene fra brukerne viste det motsatte. Kura forsterket kommunikasjonen.

Informasjon ble i testfasen delt like mye begge veier. Pårørende fikk til eksempel muligheten til å dele bilder av barnebarn og ansatte kunne dele bilder fra fellesaktiviteter på sykehjemmet. Dette viste seg å gi gode grunnlag for gode samtaler mellom ansatte, beboere og pårørende ved besøk.

– Det er akkurat slik vi ønsker at Kura skal fungere og derfor har vi utviklet tjenesten for å skape en mer inkluderende kommunikasjon i eldreomsorgen, sier gründeren.

Les mer om Kura…

Daglige bilder og meldinger

Det er ikke alltid man hver dag har mulighet til å besøke sine pårørende når de kommer på sykehjem.
På Valstad og Bøn sykehjem er dette løst ved at man daglig tar bilde og sender en oppdatering til beboernes kjære ved bruk av Kura.

Incita drifter to sykehjem i Eidsvoll kommune – Valstad og Bøn, og blant de aller første i landet som skal begynne å sende daglige oppdateringer til de pårørende om hvordan hver enkelt pasient har det. Les mer om Incita sin erfaring med Kura på Eidsvoll Ullensaker Blad (ekstern lenke)

Det er flest hverdager, og det er den vi ønsker å fortelle de pårørende om

Flest hverdager

– Det er flest hverdager, og det er den vi ønsker å fortelle de pårørende om. Har en beboer vært hos frisøren, ja, så forteller vi om det ledsaget av et bilde. Har vi vært på tur eller en annen aktivitet, så gjør vi det samme, forteller områdeleder Marianne Stenberg.

Dette har blitt mulig gjennom et kommunikasjonssystem kalt Kura, som ifølge Stenberg, er enkel å bruke. Det er hver enkelt primærkontakt som får ansvar for sin beboer, og det er så enkelt å bruke, at det ikke skal stjele tid fra den daglige virksomheten.

Les mer om Kura…

Funksjonalitet i Kura

Gjennom muligheten til å følge hverdagen til våre kjære enda tettere, vil Kura bidra til å gi våre faste besøk en mer helhetlig verdi gjennom innsikten vi til enhver tid har i hverdagen deres.

kura-mer-tid-til-omsorg

Meldinger
Med Kura kan ansatte og pårørende dele generell informasjon med hverandre på et og samme sted. På den måten vil alle som er tilknyttet den aktuelle beboer få tilgang til informasjonen. Det være seg å fortelle litt om besøket, noe beboer trenger, eller kanskje informasjon om en aktivitet de har vært med på. For de ansatte vil dette ikke bare være tidsbesparende i forhold til å få informert pårørende, det vil også bidra til at de pårørende føler seg mer involvert i hverdagen.

Aktivitet
Med aktivitetskalenderen kan ansatte og pårørende legge til, planlegge og informere hverandre om beboers kommende aktiviteter. En tur til frisøren, en handletur, en utflukt eller gjerne et kommende besøk. Med Kura vil alle involverte ha full oversikt over de aktiviteter beboer deltar på.

Bilder
Bildedeling er en mulighet ansatte og pårørende har til å dele hverdagslige øyeblikk de har sammen med beboer. Dette forsterker følelsen de pårørende har av å føle seg involvert i hverdagen til sine kjære, og er flotte utgangspunkt for den hyggelige samtalen når vi er på besøk.

Personlig profil
Hver beboer har sin personlige profil som gir oversikt over generell kontaktinfo, avdeling, bilde, samt pårørende og ansatte. Ansatte og pårørende har ogå sin egen profil med generell kontaktinformasjon, bilde samt pårørendes relasjon til beboer.

Ønsker ditt helseforetak å prøve Kura som kommunikasjonsverktøy? Ta kontakt med oss i dag!

Les mer om Kura…

Kura gir bedre kommunikasjon i eldreomsorgen

Kura forsterker kommunikasjonen og tar vare på øyeblikkene!

  • Forsterk kommunikasjonen mellom de ansatte og pårørende
  • Gi pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine kjære
  • Del de hverdagslige øyeblikk mellom ansatte, beboer og pårørende
  • Få mer tid til det viktigste – omsorgen

Kura-mobil-app

Kura er en ny kommunikasjonsløsning utviklet i Norge i tett samarbeid med utvalgte helseforetak. Kura skal ikke erstatte ekte kommunikasjon. Kura skal forsterke kommunikasjon, ved å være et samlende verktøy for dialogen mellom ansatte og pårørende.

I Kura samles all informasjon på et og samme sted, og frigjør mer tid til det viktigste – omsorgen.

Les mer om Kura…

knapp