Kura gir bedre kommunikasjon i eldreomsorgen

Kura forsterker kommunikasjonen og tar vare på øyeblikkene!

  • Forsterk kommunikasjonen mellom de ansatte og pårørende
  • Gi pårørende en mer helhetlig innsikt i hverdagen til sine kjære
  • Del de hverdagslige øyeblikk mellom ansatte, beboer og pårørende
  • Få mer tid til det viktigste – omsorgen

Kura-mobil-app

Kura er en ny kommunikasjonsløsning utviklet i Norge i tett samarbeid med utvalgte helseforetak. Kura skal ikke erstatte ekte kommunikasjon. Kura skal forsterke kommunikasjon, ved å være et samlende verktøy for dialogen mellom ansatte og pårørende.

I Kura samles all informasjon på et og samme sted, og frigjør mer tid til det viktigste – omsorgen.

Les mer om Kura…

knapp