Slik kan Kura.no brukes under besøksforbudet

Når den fysiske kontakten uteblir, får Kura en enda viktigere rolle i kommunikasjonen mellom ansatte, pårørende og beboere. Det er alltid et behov for at den daglige kommunikasjonen og informasjonsflyten er smidig og lettvint, og at de ansatte får spare mest mulig tid til det daglige omsorgsarbeidet. Dette behovet blir i disse tider enda større.

Fortsett å lese Slik kan Kura.no brukes under besøksforbudet